سه شنبه 4 مرداد 1390

کاشان: شهر شهیدان

نوع مطلب :شهید در کلام بزرگان ،

مقام معظم رهبری:

این شهر(کاشان) ، شهیدان برجسته و عزیزى دارد. سرداران شهیدى از این شهر برخاستند. نمیشود نام آورد؛ فهرستشان طولانى است؛ شهید كریمى، شهید زجاجى؛ شهداى بزرگ، فرماندهان؛ كسانى كه توانستند با حضور خود در جبهه، كار بزرگى انجام دهند. برجستگانى از كاشان و آران و بیدگل و مناطق پیرامونى این شهرستانها كارهاى بزرگى كرده ‏اند و استعدادهاى بزرگى را در این راه از خود نشان داده ‏اند.

تصویر امام خمینی و مقام معظم رهبری

آنچه كه امروز برعهده مردم است، قدردانى از شما و شهیدان است. آنچه كه بر عهده مسؤولان است، قدردانى عملى از خانواده‏ها و بازماندگان شهیدان و همچنین جانبازان و آزادگان است. آنچه بر عهده خود شماست، این است كه نام و یاد شهیدان را با عمل و روحیه و زبان خود، همچنان عزیز و ارجمند بدارید. دشمن باید از زبان فرزندان شهدا چیزى را بشنود كه مثل گلوله‏اى در دلش اثر كند. فرزندان شهدا امروز در همه‏ جا هستند؛ در دانشگاهها، در مدارس، در مراكز كار و مسؤولیت، در سطوح مختلف. عزیزان من! هرجا هستید، نگذارید درخشندگى نور شهادت كه در خمیره شماست، به وسیله ترفندهاى دشمنان خاموش شود و افول پیدا كند. به شهادت و راهى كه پدران و عزیزان شما در آن به شهادت رسیدند، افتخار كنید و بدانید اگر شهدا و جانبازان نبودند، اگر آن ایثارگریها و فداكاریها نبود، این ملت امروز تیره‏ روزترین ملتهاى منطقه بود. این كه می‏بینید مردمِ بعضى از كشورها با داشتن دین و احساسات و حرف، جرأت و میدان ابراز آن را ندارند و مسؤولانى بر آنها حكومت می‏ كنند كه اجازه نمی‏ دهند مردم عقاید و احساسات اسلامى خود را ابراز كنند، این وضعیت در این كشور به خاطر سلطه طولانى امریكا به‏ مراتب از آن كشورها بدتر می شد؛ زندگى مادّى و معنوى مردم لگدمال اهواء و اطماع دشمنان می‏شد. آن عنصرى كه به این ملت عزّت و آبرو داد و در واقع حیثیّت و حرمت ملت ایران را حفظ كرد، عزیزان شما - همین شهیدان و ایثارگران - بودند.


برچسب ها: مردان خدا ،

مراجع: دیدار خانواده های شهدای کاشان با آقا ،

سه شنبه 13 اردیبهشت 1390

دو برادر شهید (1)

نوع مطلب :شهدای کاشان از نگاه آمار ،

ردیف نام خانودگی و نام دو برادر شهید نام پدر 
1 آقاجانی برزکی، شهیدان محمد و غلامرضا حسن
2 احمدی، شهیدان مسعود و سعید محمود
3 احمدی مقدم ارمکی، شهیدان محمد رضا و مهدی امرالله
4 احمدیان، شهیدان عبدالله و قدرت الله علی
5 اخ الصنایع، شهیدان محسن و احسان محمود
6 اسلامی تبار، شهیدان علی و حسین احمد
7 اسماعیلی کله، شهیدان حمید رضا و محمد مهدی رجبعلی
8 اشتری، شهیدان محمد رضا و محمد حسین علی آقا
9 افشار، شهیدان حسین و عباسعلی علیجان
10 الله پرست، شهیدان حمید رضا و محمد رضا رحمت الله
11 الماسی بیدگلی، شهیدان عبدالله و محمد رضا حسن
12 امامی جزی، شهیدان ماشاالله و محمد رضا احمد
13 ایاری علی آبادی، شهیدان تقی و علی محمد
14 باخداقمصری، شهیدان حسین و مهدی امرالله
15 باغبانی مشکانی، شهیدان احمد رضا و محمد رضا رحمت الله
16 باغشیخی، شهیدان غلامحسین و ابوالفضل محمد آقا
17 باقری فرد سده، شهیدان حسیبن و علی اکبر محمد
18 بخشیان، شهیدان علی اکبر و احمد ماشالله
19 بوجار شیرازی، شهیدان عباس و محمد رضا حاجی
20 پاک طنیت، شهیدان حسین و تقی محمد آقا
21 پیران زاده کاشانی، شهیدان محمد و محسن ماشالله
22 تاجر نیاسری، شهیدان علی آقا و احسان عباس
23 تقیان مفرد کاشانی، شهیدان علی و محمد رضا تقی
24 تکبیر گو، شهیدان خلیل و محسن قاسم
25 ثابت، شهیدان سید محمد و سیدعلی آقاتقی
26 جانجانی فینی، شهیدان سید ماشالله و سید محمد آقا سید حبیب الله
27 جعفرزاده برزکی، شهیدان غلامرضا و علی محمد علی اکبر
28 جعفری علی آبادی، شهیدان جواد و ماشاالله نظام
29 جعفری ویدوجی، شهیدان حسین و حسن قدمعلی
30 چراغبیگی، شهیدان احسان و حسین اکبر
31 چناری، شهیدان محمود رضا و محمد محسن جواد
32 چوپانیان، شهیدان ناصر  و نادر غلامحسین
33 حبیب زاده قهرود، شهیدان تراب و حسین میرزا ابراهیم
34 حجازی پور، شهیدان سیدرضا و سید مهدی سید محمد
35 حسن بیگی، شهیدان علاء و فلاح جهان قهرمان
36 حسنی فینی، شهیدان رضا و حسین اسدالله
37 خاکسار کهنگی، شهیدان محمد جواد و جعفر محسن
38 خاندائی قمصری، شهیدان محسن و محمد علی اصغر
39 خاندائی قمصری، شهیدان محمد و  اصغر علی آقا
40 خدائی، شهیدان محمد و حسن علیرضا
41 خسروی، شهیدان عباس و محمد حسن
42 خشگو قمصری، شهیدان مرتضی و مجتبی حسین
43 خیامی، شهیدان مهدی و محمد فتح الله
44 خیامی، شهیدان محسن و حسین یدالله
45 خیامی، شهیدان حسن و محمد محمود
46 داروغه، شهیدان احمد و محمود غلامرضا
47 دهقانی نوش آبادی، شهیدان محمد رضا و احمد حسین
48 رادبخت، شهیدان حسین و عباسعلی ماشالله
49 رجبی ازناوه، شهیدان فرج الله و عزیزالله نصرالله
50 رحیمی منفرد، شهیدان حبیب الله و محمد رضا حسن
51 رضازاده لواف، شهیدان محمد رضا و علی محمد حسن
52 رضازاده لواف، شهیدان جواد و مرتضی  عباس


سه شنبه 13 اردیبهشت 1390

دو برادر شهید (2)

نوع مطلب :شهدای کاشان از نگاه آمار ،

ردیف نام خانودگی و نام دو برادر شهید نام پدر 
53 رضوانی، شهیدان سید رسول و سید هادی میرزا مهدی
54 رضوی نوش آبادی، شهیدان سید مصطفی و سید حسن سید عباس
55 رمضانعلی زاده، شهیدان حسین و علیرضا محمد
56 زارع توتستانی، شهیدان حسن و حسین محمد
57 زارع جوشقانی، شهیدان احمد و ماشالله آقا تقی
58 زارع مجرد کاشی، شهیدان علی اکبر و عباسعلی اسماعیل
59 زاهدی، شهیدان سید اصغر و سید اکبر سید عباس
60 زجاجی، شهیدان جعفر و اکبر عباس
61 ساسانی قمصری، شهیدان مجتبی و مصطفی علی
62 ستوده علم باز، شهیدان حبیب الله و عزیزالله شکرالله
63 سجادی، شهیدان سید عباس و سید محمد سیدرضا
64 سلطانی فر، شهیدان رضا  و عباسعلی احمد
65 سهائی، شهیدان علیرضا و محمد رضا محمود
66 شبیه خوانی، شهیدان عباس و حمید رضا محمد علی
67 شعار، شهیدان جواد و غلامرضا اصغر
68 صادقی کاشانی، شهیدان محمود و مهدی علی
69 صفار، شهیدان سید علی و سید صفا سید عزیز
70 صنعتکار فر، شهیدان اکبر و حسین ابراهیم
71 عالمیان، شهیدان علی و حسن حبیب الله
72 عباس زاده مقدمی، شهیدان حسین و رضا محمد
73 عباسی نشلجی، شهیدان ابوالفضل و عبدالله حسینعلی
74 عباسیان جوشقانی، شهیدان علی اکبر و علی رضا آقاجعفر
75 عبدالباقی زاده، شهیدان محسن و اصغر علیجان
76 عبدالله زاده آرانی، شهیدان نصرت الله و نعمت الله حسین
77 عرب زاده مرقی، شهیدان ماشالله و علی اکبر محمد
78 علیزاده علاف، شهیدان محمد تقی و علی نقی علی محمد
79 غلام نیاسر، شهیدان غلامرضا و امیر مسعود ولی الله
80 فارسی، شهیدان علی و حسین حسن
81 فرازنده، شهیدان علیرضا و محمد حسن
82 فرهادی، شهیدان محمود و احمد علی اکبر
83 قاسمی، شهیدان ماشالله و اصغر حسن
84 قربانعلی زاده جمال، شهیدان جواد و علی آقا رحمت الله
85 قمری، شهیدان حسین و محسن علی آقا
86 گل محمدی، شهیدان علی اکبر  و حسین ماشالله
87 گلی نوش آبادی، شهیدان احمد و محمود محمد
88 مازوساز، شهیدان محمد و محسن علی
89 محبوبی خباز، شهیدان احسان و حسن علی محمد
90 محمد حسینی طاهری، شهیدان احمد و علی اکبر  فتح الله
91 محمد زاده محمد آبادی، شهیدان حسین و علی حسن
92 محمد نظری، شهیدان عباس و محمد تقی رحمت الله
93 محمدیه، شهیدان عباس و محمد عین الله
94 مسعودی علوی، شهیدان سید رحیم و سید احسان آقا سید
95 معصومی نیاسر، شهیدان مجید و مهدی حسین
96 موحد رستگار، شهیدان حسن و احسان محمد
97 ناصری نژاد قمصری، شهیدان سید محمد رضا و سید حسین سید عباس
98 نخلی، شهیدان سید تقی و سید سعید سید علی
99 نخلی، شهیدان سید علی اکبر و سید سعید سید محمد
100 نکوئی، شهیدان خسرو و علی محمد محمد
101 وارانی، شهیدان اصغر و علی اکبر سیف الله
102 وجگونی، شهیدان حمید رضا و علی رضا حسن
103 هاشمی رهقی، شهیدان سید عبدالله و سید مهدی سید حسین
104 همایونی، شهیدان علی رضا  و داود غلامحسین


خانواده چهار شهیدی کاشان

ردیف نام

نام خانودگی

نام پدر 
1 محسن بارفروش علی محمد
جواد بارفروش علی محمد
علی اصغر بارفروش علی محمد
محمد رضا بارفروش (مظفر) علی محمد

خانواده های سه شهیدی کاشان

پدر و دو فرزند شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت
1 محمود زاهدی محمد پدر
احمد زاهدی محمود فرزند
علی اکبر زاهدی محمود فرزند

سه برادر شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر 
1 محمد باغمیرانی ماشاالله
حسین باغمیرانی ماشاالله
علی اصغر باغمیرانی ماشاالله
2 حسین ترنجی مفرد امرالله
مهدی رضا ترنجی مفرد امرالله
رضا ترنجی مفرد امرالله
3 محمود خاندایی قمصری میرزاآقا
محمد خاندایی قمصری میرزاآقا
احمد خاندایی قمصری میرزاآقا
4 حمید  دقیقی کاشانیان علی
مجید دقیقی کاشانیان علی
مجتبی دقیقی کاشانیان علی
5 منصور  علی مهدی آرانی قلی
حسین علی مهدی آرانی قلی
ناصر علی مهدی آرانی قلی
6 علی محمد میرزایی برزکی علی اصغر
احمد میرزایی برزکی علی اصغر
حسین میرزایی برزکی علی اصغر

خانواده های دو شهیدی کاشان

مادر و فرزند شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت
1 بیگم  مطلوبی زواره عباس مادر
حسن  مطلوبی زواره رضا فرزند

پدر و دختر شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت

1

علی  کلاه چی استاد حسن پدر
طاهره  کلاه چی علی دختر

پدر و پسر شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت
1 رمضانعلی  رحیمی نصرآبادی عباس پدر
عباسعلی  رحیمی نصرآبادی رمضانعلی پسر
2 جواد  یزدانی کاشانی آقاعلی پدر
علیرضا  یزدانی کاشانی جواد پسر

 


دبیرستان امام خمینی کاشان با 114 شهید دانش آموز در طول دفاع مقدس به دبیرستان ماندگار امام خمینی ملقب شد.


مراجع: منبع: کتاب ستاره های بهشتی ،

پنجشنبه 1 اردیبهشت 1390

گلزارهای شهدای کاشان

نوع مطلب :اخبار شهدای کاشان ،

گلزار شهدای دارالسلام گلابچی کاشان

میزبان 912 لاله پرپر این شهرستان

 


مراجع: منبع:کتاب نفیس کاشان شکوه هزاره ها ،

شاهدان روحانی شاهدان روحانی یادنامه شهدای روحانی استان اصفهان علی عابدی، محمدرضا شاه سنایی
23 شقایق کویر خاطرات سردار شهید علی معمار عباس رضایی و مریم شعبانزاده
شقایقها نمی میرند شقایق ها نمی میرند خاطرات سردار شهید سید حسن حسن زاده لیلا شجاعی زاده
شهید زینلی شهید نیروی انتظامی: مهدی زینلی مقدم شرح زندگی و خاطرات  محمد رضا محمد علیزاده نشلجی
صبح آئینه ها یادنامه شهدای فرهنگی کاشان  

طائران قدسی ( 8 جلد) مشتمل بر زندگینامه، وصیتنامه و تصویر شهدای منطقه آران و بیدگل اكبر مسجدی، عباس حیدری مقدم، سیف­الله حاجی حسینی، حسین فرمانیان
فرشیان عرشی فرشیان عرشی نگاهی به زندگی شهدای انقلاب اسلامی کاشان نرگس قربانیان
فرمانده من فرمانده من    
30 کاک ناصر روایت مردانگی شهید ناصر کاظمی به همراه بخشی درباره شهید عباس کریمی محمدعلی صمدی
31 کریمی درباره شهید حاج عباس کریمی علی اکبری
جوانمردان پرتلاش یادنامه شهدای کارگر شهرستان کاشان بنیاد شهید انقلاب اسلامی
چفیه سفید مردی با چفیه سفید (قصه فرماندهان جلد ۷) درباره شهید حاج عباس کریمی اصغر فكور
می رویم تا خط امام بماند شهید رضا چیت سازیان  
لاله های آسمانی زندگینامه و خاطرات 37 تن از سرداران و شهیدان کاشانی از دوران کودکی تا حضور در جنگ 8 ساله دفاع مقدس
هاجر در انتظار هاجر در انتظار (1) - این بی بی بزرگوار درباره شهید حاج عباس کریمی سعید عاکف (راوی: زهرا منصف)
یاد یاران یاد یاران یادنامه سردار سرلشگر جهادگر شهید حاج علی فارسی و 64 شهید جهاد سازندگی کاشان  
لاله سرخ  مجموعه شعر، شهدای جنگ ایران و عراق حسن بابایى
یادنامه شهدای جوشقان قالی   رحمت الله زرگری
شهدای کارگر یادنامه شهدای کارگر کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان    
هنردار یادواره شهید مهدی هنردار    
 مسلخ عشق  یادواره شهدای طلبه و روحانی شهرستان کاشان  صدیقه هوشیار
 مهدی مهدی - حسین ....  پنج فیلم داستانی  محسن غفاری


بازدیدکنندگان عزیز! چنانچه اطلاعات تکمیلی در رابطه با برخی از این کتابها و یا سایر کتب منتشر شده در رابطه با شهدای کاشان و یا کتب مربوط به دفاع مقدس تالیف مولفین کاشانی دارید، در تکمیل این لیست که فعلا شامل 43 کتاب است همکاری کنید.

ردیف نام کتاب موضوع مولف
از خاک تا خدا از خاک تا خدا شهدای دانشجوی دانشگاه کاشان رحیم کارگر
انقلاب اسلامی در کاشان انقلاب اسلامی کاشان (دو جلد) (دو جلد)   سید اصغر ابن الرسول

بی عنوان

بدون عنوان 108 داستان منتخب از دومین جشنواره اینترنتی داستان كوتاهِ كوتاه دفاع مقدس نسرین ارتجایی
کاشان سرافراز  پیرامون کاشان، تاریخچه، آثار تاریخی، نام آوران و شهیدان آن  عباسعلی اخوان ارمکی
بلوچ گریه نمی کند بلوچ گریه نمی کند خاطرات سردار شهید علی معمار داود امیریان
بوی خوش آنروزها بوی خوش آنروزها مجموعه خاطرات محسن کهتری
7 بی‌کرانه‌ها درباره شهید حاج عباس کریمی عین‌الله کاوندی
پیام لاله ها

پیام لاله ها

جلد اول

جلد دوم

گلچین وصیتنامه 159 شهید کاشان حمیدرضا فهیمی تبار
حتی یک نگاه دزدکی حنا حتی یک نگاه دزدکی حنا منتخب آثار سومین جشنواره اینترنتی داستان كوتاه كوتاه دفاع مقدس نسرین ارتجایی
حماسه 27 (كتاب یكم: همپای صاعقه)  درباره شهید حاج عباس کریمی گل‌علی بابایی
خاطرات ریزه میزه خاطرات ریزه میزه   ابراهیم تفرشی
تا در باغ شهادت  شهادت و حیات مجدد جانباز حاج اکبر کریم  عباس محبوبی

خوشا آنان کزین ویرانه رستند

خوشا آنان کزین ویرانه رستند معرفی شهدای دانشگاه کاشان سومین یادواره شهدای دانشجوی دانشگاه کاشان
14 دجله در انتظار عباس درباره شهید حاج عباس کریمی حمید داوود آبادی
ابتکار درسی برای زندگی 1 ابتكار و نوآوری محسن کهتری
سخت کوشی درسی برای زندگی 2 سخت كوشی و پیگیری محسن کهتری
17 دلم تنگه ... دلم تنگ ...  دل‌نوشته‌هایی از شهید جواد علی‌تبار، جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی پس از شهادتش نسرین ارتجایی
زیر سایه عباس زیر سایه عباس خاطرات سردار شهید حاج عباس کریمی مریم صمدیان
ستارگان بهشتی ستارگان بهشتی شهدای دانش آموز کاشان حسین حنطه ای
سفر سفر خاطرات شهید حسین کهتری شهید حسین کهتری
سفر به دیار عاشقان سفر به دیار عاشقان خاطراتی از سفر به شلمچه حسین حنطه‌ای


مراجع: انتشارات مرسل کاشان ،

رئیس اداره ایثارگران سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان گفت: یك پنجم شهدای جهادگر ایران از استان اصفهان هستند. به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان کاشان، عبدالرضا توسلیان در جلسه هفتگی قرآنی که به یاد بود گرامیداشت جهادگر شهید سردار حاج علی فارسی در جهاد كشاورزی این شهرستان توسط کانون سنگرسازان برگزار گردید. اظهار داشت: از آمار 3 هزار و 100 شهید جهادگر سراسر كشور، تعداد 620 شهید، 165 جانباز و 38 آزاده جهادگر جهاد كشاورزی استان اصفهان قابل توجه است.

وی تأكید كرد: جهادگر شهید سردار حاج علی فارسی از شهرستان كاشان در كنار تقی رضوی، محمد طرح‌چی و هاشم ساجدی از استان خراسان و حسین ناجیان از استان فارس یكی از پنج سردار شهید جهادگر كشور است.

به گفته وی، توانمندی بالا و قوای مدیریتی شهید فارسی سبب شد تا این سردار شهید به عنوان یكی از مسئولان اولیه شورای جهاد و فرماندهی پشتیبانی رزمی جنگ استان اصفهان انتخاب شده و در مدیریت جهاد، سازماندهی نیروهای مهندسی رزمی و پیگیری امور مهندسی در آغاز جنگ نقش سازنده و موثری ایفا كند.

وی اخلاص و تواضع فوق‌العاده سردار علی فارسی را از دیگر ویژگی‌های شخصیتی و سجایای اخلاقی این شهید والامقام برشمرد و افزود: این سردار جهادگر شهید كاشانی از مسئولانی بود كه هیچ وقت در دوران تصدی‌گری و مسئولیت خود از امكانات و وسایل خدمتی حتی برای انجام مسئولیت‌های محوله استفاده نكرد و برای رفت و آمد از اصفهان به كاشان با وجود در اختیار داشتن خودرو و مجوز استفاده از آن همواره مانند یك رزمنده ساده از طریق اتوبوس به شهرستان سفر می‌كرد.

رئیس اداره ایثارگران سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان تصریح كرد: سردار فارسی یكی از بنیانگذاران جهاد سازندگی كاشان بود كه در طول مدت مسئولیت خود در جنگ و جهاد با تدبر، پشتكار و تلاش بی‌نظیر، خالصانه و صادقانه كارهای مدیریتی جهاد و مهندسی جنگ را پشتیبانی می‌كرد.
توسلیان با بیان لحظات وصف‌ ناپذیر شش سال دوستی، رفاقت و هم‌رزمی با شهید فارسی خاطرنشان كرد: تواضع بی‌نظیر، ایثار و خودگذشتگی توصیف نشدنی برجسته‌ترین ویژگی‌های اخلاقی این جهادگر شهید بود.

وی نحوه شهادت سردار فارسی را نیز همراه با تواضع، ایثار و گمنامی دانست و گفت: اگر بخواهم شخصیت سردار فارسی را در یك جمله خلاصه كنم، می‌گویم: سردار شهید حاج علی فارسی ساخت و سوخت.

به گفته وی، به راستی كه شهید فارسی همانطور كه در فرازی از وصیت‌نامه‌اش آورده با همه تواضع و اخلاص حتی نخواست كه به درگاه حق جسمی از خود باقی بگذارد و پیكر مبارك و مطهرش در هنگام اصابت خمپاره و شهادت سوخت و به آرزوی دیرینه و قلبیش یعنی شهادت در راه خدا رسید.

رئیس اداره ایثارگران سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان از سرداران گمنام دیگر جهاد چون حسن فیروزبخت، بیژن سورانی، محمد طالبی، خسرو نكویی، سید احمد طبائیان و شهید كجایی نیز نام برد و گفت: زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و نهادینه كردن روحیه جهاد و فداكاری در بین افراد جامعه به ویژه نسل جوان رسالت سنگین و دین بزرگ ما نسبت به همه شهدا به خصوص شهدای جهادگر همچون سردار حاج علی فارسی كاشانی است.

توسلیان با اشاره به اعزام بیش از 7‌هزار نیرو از گردان مهندسی جهاد كشاورزی كاشان طی سال‌های دفاع مقدس اظهار داشت: در زمان جنگ تحمیلی نخستین گردان زرهی لشگر نجف اشرف توسط جهادگران استان اصفهان اداره می‌شد كه گردان مهندسی رزمی مستقل سلمان فارسی شهرستان كاشان نیز نقش اساسی و بزرگی را در این پشتیبانی داشت.

وی تصریح كرد: استان اصفهان تنها استانی بود كه به صورت ویژه پنج گردان مهندسی عملیاتی شامل سه گردان از خود شهر اصفهان و سایر شهرستان‌های آن و دو گردان مستقل از شهرستان‌های كاشان و نجف‌آباد داشت در حالی كه بقیه استان‌ها تنها یك گردان داشتند.

مراسم یادنامه و گرامیداشت ایثارگری‌ها و فداكاری‌های جهادگر شهید سردار حاج علی فارسی و 63 شهید جهادگر كاشان به همت كانون سنگرسازان بی‌سنگر در جهاد كشاورزی این شهرستان برگزار شد.

جهادگر شهید سردار حاج علی فارسی در سال 1331 در شهرستان كاشان متولد شد. این شهید نام‌آور و افتخارآفرین كاشانی پس از اخذ فوق دیپلم دانشگاه تهران با همه وجود به خدمت انقلاب اسلامی درآمد و به همراه چند تن از همسنگرانش جهاد سازندگی كاشان را بنیان نهاد.

با آغاز جنگ تحمیلی در راس جهادگران به جبهه جنگ شتافت و تا لحظه شهادت در روز 29 دی‌ماه سال 65 در عملیات كربلای 5 در شلمچه همواره در تمامی عملیات‌های جنگ حضور فعالی داشت.

با آغاز جنگ تحمیلی، در رأس جهادگران به جبهه شتافت و در واحد تداركات «گروه شهید علم الهدا»ی هویزه به فعالیت پرداخت. گروه شهید علم الهدا كه ابتدا به نام «گروه اخلاص» شهرت داشت، از اولین گروه‌های رزمی جهاد سازندگی بود.وی عضو مؤثر شورای مركزی جهاد سازندگی استان اصفهان محسوب می‌شد و به عنوان فرمانده لشكر مهندسی ـ رزمی و پشتیبانی جنگ استان اصفهان تا دم شهادت در جبهه‌ جنگ و كلیه عملیات ها حضور داشت.پس از مدتی، شهید فارسی مسؤولیت جنگ جهاد استان را به عهده گرفت و كمیته‌ تحقیقات مهندسی ـ رزمی را برای رفع نیازهای منطقه‌ی جنگی فعال ساخت.

آقای گلی در مورد اخلاق شهید علی فارسی می‌گوید: «اولین آشنایی من با شهید فارسی، در عملیات محرم بود و آخرین دیدارمان كربلای5. در كارها با دوستان مشورت می‌كرد و هرگز فردی تصمیمی نمی‌گرفت. هیچگاه به عنوان فرمانده عمل نمی‌كرد؛ همیشه با مشورت تصمیم می­گرفت.»

آقای فیروزبخت می‌گوید:«شهید فارسی قبل از هر چیز یك انسان فرهنگی بود.برای آوردن نیرو در عملیات كربلای 5 از ما جدا شد و به خدایش پیوست.»

چند سخن از وصیتنامه شهید علی فارسی:« بیدار باشیم و فریب تبلیغات مسموم بیگانگان را نخوریم. این ارزش‌ها را حفظ كنیم. اگر چنین نكردیم و آنها را رها نمودیم، در آینده خدای ناكرده ضربه خواهیم خورد. در تداوم این حركت بزرگ و سرنوشت ساز برای جهان اسلام فقط و فقط راه نجات، خط امام و به طور كلی اعتقاد به ولایت فقیه است. اگر شناخت كاملی داشته باشیم، هرگز حاضر نیستیم از مسیر آن منحرف شویم و تمام سرمایه‌های ظاهری، چون مال و جان و فرزند را حاضریم در این راه فدا كنیم.»


مراجع: جهاد کشاورزی کاشان ، با سنگرسازان شهید ،

پنجشنبه 25 فروردین 1390

مصاحبه : هدف شما از آمدن به جبهه؟

نوع مطلب :خاطرات شهدا ،

فیلم زیر مصاحبه رزمندگان کاشان در لشگر نجف اشرف، گروهان سوم امام حسین (ع) از گردان فتح است

[

]

فیلم را از اینجا می توانید دانلود کنید


پنجشنبه 25 فروردین 1390

آیینه های نور

نوع مطلب :اشعار ،

شعر زیر که در قالب چهارپاره سروده شده است، در صفحه9 اولین شماره نشریه سدید - آبان 1386 آموزش و پرورش کاشان به چاپ رسیده است.گفتنی است که این اثر به رزمندگان بسیجی تقدیم شده است:

آییـنه هـای نــورنـد                        لحظه به لحظه یاران

دارند عـزم هجــرت                      از خود به سوی جاناناز چشمه سار قرآن                      رزمنــــــدگـان روانـنــد

از خود خـــــبر ندارند                     ســـازنــده ی جهاننـــد


هرجـــــا که پا گذارند                     آن جـــــا بهشت گردد

در قلــب دود و آتش                      پیــــــــدا بهشت گردد

از رهــــــــــبر خدایی                     کافی است یک اشاره

آن گاه می شکـــوفد                     یک آسمـــــــان ستاره


مانند مــــــــــوج دریا                   پیوســــته در خروشـــند

تا ساحـــــل حقیــقت                  پویا و سـخت کوشــــنددارد لـبـــان آنــــــان                     هر لحظه نام وحـــــدت

زیرا که روزگــــــاری                     نوشیده جــام وحــــدت

مانـع نمی شــناسند                       کـــــوبنده پیش تازنـد

دل های خصم دون را                    پیـوسـته ریش سازنـد

آری ز ابـر رحـــمــت                  پیوسـته نور جـــاریست
 
هر جا نشان مهر است             آن جا خوش و بهاریست!  

- این شعر در سال 1366 توسط آقای احمد فر هنگ سروده شده است.   


مراجع: رزمندگان - سدید کاشان ،

 روزگاری جبهه های عاشقی سردار داشت

رادمردانی پری رخسار چون معمار داشت

در رشادت من ندیدم همچو او فرماندهی

گفت این را شاهدی کو صدق در گفتار داشت

بانک تکبیرش طنین در گوش جان دارد هنوز

وقت قرآن و دعا خواندن درونی زار داشت

روزی اندر وقت حمله دیدمش از خویش نیست

ارتباطی گویی آن هنگامه با دادار داشت

بود او فرمانده و فرمانده پرور بی گزاف

زآنکه هر سردار این گفتار را اقرار داشت

هم دلی درد آشنا و هم نهادی پرخروش

هم سری پرشور و هم اندیشه ای پربار داشت

بود او دردی کش پیمانه عشق و جنون

آری آن دلداده دل در خانه خمار داشت

صادق آرانی آن دم کاین غزل را می سرود

در رثای سربداران آه آتشبار داشت

 شهید معمار

 


مراجع: گرامیداشت شهیدان صیاد و معمار ، یادواره2 ، یادواره1 ،

معاون فرهنگی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان كاشان گفت:

شهرستان كاشان در كشور رتبه اول دیدار با خانواده شهدا را دارد.

به گزارش پورتال خبری كاشان " احسان بارفروش " امروز در نخستین نشست شورای اداری در جوار گلزار شهدای دارالسلام كاشان گفت: همه ساله 120 تا 150 نفر از پدران و مادران شهدا را از دست می دهیم.

وی با اشاره به اینكه شهدا با عمل به دستورات اسلام و اهدای همه دارایی خود به اسلام مصداق واقعی فداییان ولایت و امامت هستند افزود : اكثریت شهدای كاشان در وصیت نامه های خود براطاعت از رهبری و پشتیبانی از ولایت فقیه تاكید كرده اند.

به گفته وی بیش از 90 درصد از شهدای كاشان از مردم انتظار دارند رهبری را در هیچ مقطعی از زمان تنها نگذاشته و همیشه پشتیبان ولایت فقیه باشند.

معاون فرهنگی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان كاشان گلزار شهدای دارالسلام كاشان را یكی از گلزارهای سازماندعی شده كشور ذكركرد و گفت : گلزارشهدای دارالسلام كاشان دارای ویژگی ها و ظرفیت های فراوانی است.

وی افزود : از این ظرفیت ها می توان در جهت ارتباط نسل جوان با آرمانهای شهدا و مقید بودن آنها به اهداف شهدا استفاده كرد.

احسان بارفروش برگزاری محفل انس با شهدا در گلزارشهدای دارالسلام را یكی از اقدامات موثر در جهت شناساندن آرمان‌های رزمندگان اسلام به نسل امروز دانست.

وی افزود: امروز هرچه داریم از شهدا و امام " ره "  و ایستادگی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی داریم و باید همچون شهدای دوران انقلاب و دفاع مقدس تا پای جان در راه ولایت ایستادگی كنیم.

شهرستان كاشان در دوران 8 سال دفاع مقدس یكهزار و 700 شهید را تقدیم انقلاب اسلامی نموده است و در زمینه پشتیبانی از جبهه مقام نخست كشور را به خود اختصاص داده است.

در گلزار شهدای دارالسلام 912 شهید به خاك سپرده شده است، ضمن اینكه نمادی از شهید شمس آبادی در گلزار شهدای دارالسلام ایجاد شده است.


مراجع: KNP ،

دوشنبه 15 فروردین 1390

شهدای روحانی کاشان

نوع مطلب :شهدای کاشان از نگاه آمار ،

ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل مزار شهید
1 ابراهیم زاده، محمدعلی مدرسه ولیعصر (عج)قم و آیت اله یثربی و دارالعلم  کاشان  اسحاق آباد
2 ابراهیم زاده، محمود  مدرسه ولیعصر (عج)قمصر و آیت اله یثربی  برزک
3 ابراهیم زاده، عباسعلی مدرسه علمیه آیت اله یثربی برزک
4 اسماعیلی، غلامرضا مدرسه آیت اله یثربی کله
5 اسماعیلی، حمیدرضا مدرسه آیت اله یثربی جاویدالاثر
6 الماسی، محمدرضا مدرسه علمیه رسول اکرم(ص) قم دارالسلام
7 الماسی بیدگلی، محمدرضا حوزه علمیه کاشان دارالسلام
8 باقرزاده، جعفر حوزه علمیه قم دارالسلام
9 باقری حسنارودی، سید علی محمد مدرسه علمیه آیت اله یثربی حسنارود
10 بزرگی، محمدرضا مدرسه علمیه آیت اله یثربی دارالسلام
11 بهشتی، سید مهدی حوزه علمیه قم دارالسلام
12 ترسلی، حسن مدرسه علمیه آیت اله یثربی دارالسلام
13 ترنجی منفرد، رضا مدرسه حجتیه قم دارالسلام
14 تقی زاده، علی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) دارالسلام
15 جعفری سادیانی، سید علی مدرشه علمیه امام خمینی(ره) دارالسلام
16 جعفری، حسن مدرسه آیت اله یثربی دارالسلام
17 حاج جعفری، محسن مدرسه آیت اله یثربی و مدرسه حقانی قم دارالسلام
18 حاجی سلطانی، حاج محمد حوزه علمیه نجف اشرف و مشهد مقدس مراز دشت افروز
19 حجازی طاهری، علرضا مدرسه علمیه آیت اله یثربی طاهر آباد
20 حسینی، سید حسن حوزه های مشهد-نیشابور-قم-کاشان دهق
21 حسینی راوندی، سید علی اکبر مدرسه علمیه آیت اله یثربی راوند
22 حمدیان، حسین مدرسه علمیه آیت اله یثربی دارالسلام
23 حیدری، محمدرضا حوزه علمیه کاشان گلزار شهدای علی بن جعفر(ع)
24 خان دایی، احمد حوزه علمیه کاشان و قم قمصر
25 خیراندیش، عباس مدرسه علمیه آیت اله یثربی کاشان
26 رضازاده لواف، محمد مدرسه علمیه آیت اله یثربی دارالسلام
27 زارعی ده آبادی، محمدعلی حوزه علمیه کاشان و قم دارالسلام
28 سلیمانی، حسن مدرسه علمیه آیت اله یثربی شاهزاده حسین جوینان
29 شجاع الدینی، سید مجتبی مدرسه علمیه آیت اله یثربی دارالسلام


ادامه لیست را اینجا ببینید

مراجع: کتاب شاهدان روحانی ، جلوه ایثار ،

یکشنبه 14 فروردین 1390

عروج دو تن از مردان خدا

نوع مطلب :اخبار شهدای کاشان ،

دونفر از جانبازان دوران دفاع مقدس به جمع یاران شهید خود پیوستند.

حسین عابدین زاده از جانبازان 70 درصد دوران دفاع مقدس در شهرستان آران و بیدگل پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از مصدومیت شیمیایی امروز در سن 53 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

این رزمنده شهید نهم اسفند سال 1364 در عملیات والفجر 8 در منطقه فاو شیمیایی شده بود.

این شهید گرانقدر 2 سال آخر عمر خود را در بیمارستان شهید بهشتی كاشان سپری كرد.

پیكر پاك شهید عابدین زاده، چهاردهم فروردین ساعت 17 از محل ستاد نمازجمعه آران و بیدگل به سوی گلزار شهدای آستانه امامزاده هلال بن علی (ع) تشییع می­شود. از وی دختر 4 ساله ای به یادگار مانده است.

سردار پاسدار علی اكبر حسنی جانباز 70 درصد شهر مشکات کاشان هم ششم فروردین به شهادت رسید. وی در منطقه عملیاتی غرب، قطع نخاع شده بود که پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از مصدومیت در سن 59 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

پیكر این جانباز دوران دفاع مقدس هم در شهر مشكات كاشان تشییع و به خاک سپرده شد.


مراجع: پورتال خبری کاشان ،

شنبه 13 فروردین 1390

دانشجویان شهید کاشان

نوع مطلب :شهدای کاشان از نگاه آمار ،

دوستان عزیز!

این لیست کامل نیست. لطفا اگر اطلاعات تکمیلی یا تصحیحی دارید در بخش نظرات اعلام فرمایید.

ردیف نام و نام خانوادگی نام دانشگاه رشته  مقطع
1 احمدی برزکی، حبیب الله امام صادق (ع) تهران اقتصاد کارشناسی
2 الماسی، حسین دانشگاه علوم پزشكی تهران پزشکی دکتری
3 آبام، حمیدرضا آموزشکده فنی شهید رجایی کاشان برق کاردانی
4 بارفروش، حاج محمدرضا    دوره عالی جنگ دکتری
5 بیدگلی لتحری، رضا آزاد اسلامی تهران معماری کارشناسی
6 پاکزاد نسب، محمد علی آموزشکده فنی شهید رجایی کاشان مکانیک کاردانی
7 پورمحمدیان، محسن آزاد اسلامی کاشان مهندسی ساختمان کارشناسی
8 تعظیمی، محسن      
9 جهانی مشهدی، اکبر دانشسرای راهنمایی تهران رشته تجربی کاردانی
10 چناری، محمد محسن دانشگاه کاشان فیزیک کارشناسی
11 حسن بیکی، فلاح      
12 حمیدی رهقی، قاسم تربیت معلم کهک قم    
13 خاندایی قمصری، احمد      
14 خاندایی قمصری، محمد آزاد اسلامی کاشان حسابداری کارشناسی
15 خسروانی مقدم، علیرضا دانشگاه کاشان ریاضی  
16 درستکار، عباس دانشگاه کاشان ریاضی  
17 دقیقی کاشانیان، مجید تهران پزشکی دکتری
18 دیده بان، مهدی دانشسرای تربیت معلم امام صادق (ع) تیران اصفهان    
19 راحمی نوش آبادی، ماشاالله  دانشگاه کاشان فیزیک  
20 رضوانی، محمدرضا      
21 زائر امام، ابوالفضل مرکز تربیت معلم شهید چمران تهران تربیت بدنی کارشناسی
22 زجاجی، اکبر آموزشکده فنی شهید مهاجر اصفهان نساجی  کاردانی


ادامه لیست را هم نگاه کنید

تعداد کل صفحات: 9 ... 4 5 6 7 8 9
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات