پنجشنبه 25 فروردین 1390

آیینه های نور

نوع مطلب :اشعار ،

شعر زیر که در قالب چهارپاره سروده شده است، در صفحه9 اولین شماره نشریه سدید - آبان 1386 آموزش و پرورش کاشان به چاپ رسیده است.گفتنی است که این اثر به رزمندگان بسیجی تقدیم شده است:

آییـنه هـای نــورنـد                        لحظه به لحظه یاران

دارند عـزم هجــرت                      از خود به سوی جاناناز چشمه سار قرآن                      رزمنــــــدگـان روانـنــد

از خود خـــــبر ندارند                     ســـازنــده ی جهاننـــد


هرجـــــا که پا گذارند                     آن جـــــا بهشت گردد

در قلــب دود و آتش                      پیــــــــدا بهشت گردد

از رهــــــــــبر خدایی                     کافی است یک اشاره

آن گاه می شکـــوفد                     یک آسمـــــــان ستاره


مانند مــــــــــوج دریا                   پیوســــته در خروشـــند

تا ساحـــــل حقیــقت                  پویا و سـخت کوشــــنددارد لـبـــان آنــــــان                     هر لحظه نام وحـــــدت

زیرا که روزگــــــاری                     نوشیده جــام وحــــدت

مانـع نمی شــناسند                       کـــــوبنده پیش تازنـد

دل های خصم دون را                    پیـوسـته ریش سازنـد

آری ز ابـر رحـــمــت                  پیوسـته نور جـــاریست
 
هر جا نشان مهر است             آن جا خوش و بهاریست!  

- این شعر در سال 1366 توسط آقای احمد فر هنگ سروده شده است.   


مراجع: رزمندگان - سدید کاشان ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic