ردیف نام و نام خانوادگی شهید نام پدر
1 شهید علی اکبر آخوندی حسین
2 شهید حسینعلی  آذر پیوند علینقی
3 شهید صفر علی  آذریون حسن
4 شهید اصغر  آزوق(آذوغ) محمد
5 شهید حبیب الله  آصفی علی
6 شهید احمد ابراهیم زاده یزدلی حسین
7 شهید محسن احتشامی غلامرضا
8 شهید علیرضا ابریشمی بیدگلی ابوالقاسم
9 شهید صفر علی  احسن زاده  
10 شهید محمد حسین احمدی محمد مهدی
11 شهید علی اکبر احمدی علی آبادی اسدالله
12 شهید محمود  احمدی مشکانی محمد
13 شهید فضل الله  احمدی مقدم ارمکی حسین
14 شهید محمد  اخلاقی علی
15 شهید سید رضا  ارزانی ماشاالله
16 شهید حسین ارغوانی کاشی حاجی
17 شهید محمد  ارغوانی کاشی اسدالله
18 شهید رمضانعلی  اشنویی مجرد حیدر
19 شهید حسین  افشار علیخان
20 شهید قاسم افضلی یزدلی محمد
21 شهید عادل اکبری اکبر
22 شهید قاسم اکبری حسنارودی احمد
23 شهید سید مرتضی امامی سید حسن
24 شهید ماشاالله امامی احمد
25 شهید محمد رضا امامی احمد
26 شهید علی امامیان حسن
27 شهید محمد رضا امیری حسن آبادی اکبر
28 شهید ماشاالله اوبائیان فینی باقر
29 شهید علی اکبر (اکبر) بابا قربانی حسن
30 شهید غلام  بارفروش حبیب الله
31 شهید محسن  بارفروش علی محمد
32 شهید حسن  باژن علی
33 شهید محمد حسین باغبان غلامعلی
34 شهید صادق  باقرزاده ساری حسین
35 شهید علی اکبر  باقرزاده کاشانی مهدی
36 شهید ماشاالله  باقری ده آبادی حسین
37 شهید حسین باقری فرد سده محمد
38 شهید رمضان  برادران عباس
39 شهید محمد برزگر بمانعلی
40 شهید رضا بنده خدا اکبر
41 شهید سید محمد بنی هاشمی سیدرضا
42 شهید مرتضی بهمنی خلیل
43 شهید محمد رضا پناه حسن
44 شهید ناصر  پنجاهی (بلندیان) عباس
45 شهید محسن  پوراسماعیلی عباسعلی
46 شهید احمد  پورتوکل رضا
47 شهید احسان  پور واحدی حسین
48 شهید جعفر  پیوسته (کاشانی) ماشاالله
49 شهید محمد رضا  ترنجی احمد
50 شهید محمد تسلط حسین
51 شهید محمد رضا  تقیان تقی
52 شهید حسین  تنباکوکار فرد محمد
53 شهید ابوالفضل  توکلی عبدالعلی
54 شهید سید علی  ثنایی سید رضا
55 شهید حسن جاویدان غلامرضا
56 شهید اسماعیل  جعفر آبادی محمد
57 شهید ماشاالله  جعفری علی آبادی نظام

58 شهید جواد  جعفری علی آبادی نظام
59 شهید عزیزالله  جنت براتعلی
60 شهید محمد رضا  جوکار قهرودی حسین
61 شهید عباس  جویبار ماشاالله
62 شهید حسین  جویپا ماشاالله
63 شهید محمد تقی چهار باغی حسن
64 شهید ماشاالله  چهل خرمن رضا
65 شهید محمد رضا  چیمه ای کاشانی فرد حسینعلی
66 شهید ابوالفضل  حاجی نوروزی محمد
67 شهید حسین  حبیبی زاده قهرود میرزا ابراهیم 
68 شهید علی   حجازی شاد محمد
69 شهید سعید  حسن بیکی تقی
70 شهید محمد رضا  حسن بیکیان عباس
71 شهید رضا حسنی فینی اسدالله
72 شهید جعفر  حسینی رضا
73 شهید سید عباس  حسینی بیدگلی سید ولی الله
74 شهید غلامرضا حق پرست علی آقا
75 شهید مرتضی  حق پرست اسدالله
76 شهید محمد رضا  خاکسار نجاتعلی
77 شهید ابوالفضل خانعلی دوست عبدالعلی
78 شهید حجت الله  خباز کاشانی رحمت الله
79 شهید محمد  خدایی علیرضا
80 شهید صفر علی  خدامیان میرزا 
81 شهید محمد  خسروی حسن
82 شهید علیرضا  خشنودی احمد
83 شهید مصطفی  خوشاب حسین
84 شهید حسین  خیامی یدالله
85 شهید محسن  خیامی یدالله
86 شهید حسن  خیامی محمود
87 شهید محمد  خیامی محمود
88 شهید علی اصغر  خیامی حسین
89 شهید محمد  خیرخواه علی
90 شهید احمد  دادار حسین
91 شهید داود  دادرس علی اکبر
92 شهید حمید رضا دبیری فرد اصغر
93 شهید حسین  دلخوش حیدر
94 شهید عباس  دلیری تقی
95 شهید احسان  دهقانی علی
96 شهید عباس  دهقانی حسن
97 شهید محمد علی  دهناری علی اکبر
98 شهید علیرضا  دیمکار محمود
99 شهید حسین  رئیسی رحمت
100 شهید حسین رادبخت ماشاالله
101 شهید حسین  رافضی عباس
102 شهید علی رجب زاده آرانی محمود
103 شهید رضا رحیمی کاشانی حسین
104 شهید محمد رسولی وادقانی حسینعلی
105 شهید علی رضایی نصر آبادی احمد
106 شهید مرتضی رضازاده لواف  عباس
107 شهید سید حسن رضوی نوش آبادی سید عباس
108 شهید رمضانعلی  رمضانی غلام
109 شهید ابوالفضل  رمضانی اسماعیل
110 شهید محمد  رمضانی قزاآنی علی
111 شهید تقی روشنی نوش آبادی فضل الله
112 شهید محمد رضا  زائر کاظمینی اکبر
113 شهید حسین زارع توتستانی محمد
114 شهید عباسعلی  زارع مجرد کاشی اسماعیل


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic