ردیف نام و نام خانوادگی شهید نام پدر
115 شهید منصور  زارع میدان امیری علی آقا
116 شهید محمد علی  زارع میدان امیری عباس
117 شهید غلامعلی زارعیان حسین
118 شهید حاج محمود  زاهدی محمد
119 شهید محمد حسن  زاهدی حبیب الله
120 شهید محسن  زیلوئی محمد
121 شهید حسین  زینلی مرقی محمد
122 شهید جعفر  ژاله خواه محمد
123 شهید علی  ساربان فرد ابوزید آبادی محمد تقی
124 شهید محمد رضا  سالکی علی اکبر
125 شهید حسین  سخنور علی
126 شهید حسین  سعیدی محمود
127 شهید ماشاالله سقا حضرتی علی
128 شهید اصغر  سلطانی اکبر
129 شهید عباس  سلمانیان نیاسری علی
130 شهید اسماعیل  سنایی فتح الله
131 شهید سید محمود سید علی عمارتی سید هاشم
132 شهید سید اصغر  سید ناصری قمصری سید جمال
133 شهید سید حسین  سیدی خمبی سید حبیب الله
134 شهید علیرضا  شاکری فینی فرج الله
135 شهید محمد رضا شاهزاده ابراهیمی ابراهیم
136 شهید علی  شاه سلام(ظهیری نیا) یحیی
137 شهید محمد  شاهمیری برزکی حسین
138 شهید حسنعلی  شجری طاهری عباس
139 شهید حسینعلی  شعبان زاده آقا جعفر
140 شهید حسن  شیخ آرانی علی
141 شهید مهدی  شیخ استرکی علی اکبر
142 شهید حبیب الله  شیرقربانی علی
143 شهید جواد  صادقی قدمعلی
144 شهید محمود  صالحی احمد
145 شهید محمد  صالحین عبدالعلی
146 شهید مرتضی صدقگو محمود
147 شهید احسان  صلواتی مطلق محمد
148 شهید رضا  ضحاکی حسینعلی
149 شهید احمد  طرقی محمود
150 شهید سهراب  عامری شهرابی اسماعیل
151 شهید محمد  عباس زاده حبیب الله
152 شهید علیرضا  عباسیان جعفر
153 شهید محمد  عبدالله زاده حلاج حسن
154 شهید علی (امیر) عبداللهی حبیب الله
155 شهید عباس  عبدلیان فینی حسینعلی
156 شهید احمد(حسین) عراقی محمد
157 شهید احمد  عرب جوشقانی علی
158 شهید حسنعلی  عربی مشکانی رضا
159 شهید حبیب الله  عظیمی قاسم
160 شهید جعفر  علیزاده (زارعی) حبیب الله
161 شهید علینقی  علیزاده علاف علی محمد
162 شهید عباس  عموزاده احمد
163 شهید اصغر  غلامی مقدم شعبانعلی
164 شهید جواد  غیاثی آقا محمد
165 شهید امیر حسن فتاح پور غلامعلی
166 شهید حسین فرجی نیاسر ابراهیم
167 شهید حسن فعله نوش آبادی (رستگاری پور) علی
168 شهید علی محمد قدیر زاده ابراهیم
169 شهید محمود قدیری ماشاالله
170 شهید علی  قربانعلی زاده جمال رحمت الله
171 شهید سید محمد  قربانی نیا سید حبیب

172 شهید محسن  قنبر زاده لتحری علی عباس
173 شهید محمد قندی آبادی حسین
174 شهید یدالله  قهاری عباسعلی
175 شهید جعفر  قیومی جوینانی عباس
176 شهید حسن  کاردوست فینی احمد
177 شهید غلامحسین  کاشفی نوش آبادی مندعلی
178 شهید محسن  کاظم زاده محمد
179 شهید سعید  کبیری آقا حسن
180 شهید محمد رضا کریم پرست باب الله
181 شهید جواد  کلاهمال اکبر
182 شهید سید حسین  کمانی سید احمد
183 شهید عباسعلی  کوچکی خیرالله
184 شهید رضا  کوهی استاد محمد 
185 شهید محمد علی  گبرآبادی(عمیدی فر) حسن
186 شهید رضا  گلشن عباسعلی
187 شهید حسین  گل محمدی ماشاالله
188 شهید ابوالفضل  لسان آقاشهاب
189 شهید علیرضا محلوجی نیاسر ماشاالله
190 شهید علی اکبر  محمد حسینی طاهری فتح الله
191 شهید علی  محمد زاده محمد آبادی حسن
192 شهید احمد محمد زاده نشلجی محمد حسین
193 شهید غلامعلی محمد زاده وادقانی علینقی
194 شهید خلیل  محمودزاده باریکرسف محمد
195 شهید مجید رضا مختاری علی
196 شهید سید عقیل  مردانی سید حسین
197 شهید غلامعلی  مسجودی نوش آبادی احمد
198 شهید سید حسین  مصطفوی سید علی
199 شهید دخیل مقدوری نوش آبادی حسن
200 شهید غلامرضا (محمد) مقصدی نصرت الله
201 شهید محمد  مقصودی نیا اکبر
202 شهید سید اصغر  موسوی علوی میرزا سید علی
203 شهید سید سعید  مهدوی زاده سید علی
204 شهید علی محمد میدان میری حبیب
205 شهید جواد نادری نوش آبادی حسن
206 شهید ناصر  نجیب حسن
207 شهید سید علی اکبر  نخلی سید محمد
208 شهید عباس نرگسی نژاد غلامرضا
209 شهید رضا  نساجیان کاشی محمد آقا
210 شهید محمد جواد  نصیری قمصری ابراهیم
211 شهید احسان  نظامی پور محمد آقا
212 شهید دخیل  نظیفی علی آقا
213 شهید حسن نعمتی قمصری رحمت الله
214 شهید علی محمد  نکویی محمد
215 شهید علی محمد نوبخت فرد علی اکبر
216 شهید محمد رضا  نوروزی ابوالقاسم
217 شهید خدابخش نوروزی نشلجی رمضانعلی
218 شهید عباس  واحدیان غلامحسین
219 شهید علی محمد  والی حسن
220 شهید حبیب الله  ولیان ولی الله
221 شهید عباس  هاشمی زارعیان علی
222 شهید حسن هدهدی حبیب الله
223 شهید احمد  هیئتی برزکی حسن
224 شهید عباس  یاوری تبار حسن
225 شهید رضا یکشنبه ای حسن
226 شهید سید تقی یوسف زاده نوش آبادی غلامحسین


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic