سه شنبه 19 دی 1391

صد مصطفی تکثیر شد

نوع مطلب :اخبار شهدای کاشان ،اشعار ،


شهید احمدی روشن

سالی گذشت و یاد تو

در خاطرم تصویر شد

داغ تو زخم ما، ولی

در چشم دشمن تیر شد

یک مصطفی دادیم ما

صد مصطفی تکثیر شد[1]

روشن شدیم از بعد تو

تازه دل ما شیر شد

نوبت به ما کی می رسد

وقت شهادت دیر شد

اشعار فوق توسط آقای جابر عابدی (خادم کاشانی) در حاشیه محفل سالگرد شهید مصطفی احمدی روشن در  19/10/91 سروده شده است.[1]  -  عبارتی که مادر شهید به کار برد


برچسب ها: شهید مصطفی احمدی روشن ، صد مصطفی تکثیر شد ،

مراجع: آشنای غریب ، شهید مصطفی احمدی روشن ،

یکشنبه 21 اسفند 1390

یاد یاران شهید

نوع مطلب :اشعار ،

 یادم آمد یاد یاران شهید

یاد یارانی سر و جان باخته

خاطری دارم پر است از خاطرات

از تمام روز و شبهایی که بود

تشنگی را تشنه خود کرده بود

در گمانیم آنکه ما ماندیم لیک

در حقیقت رفته ایم از یادها

در شب ظلمانی خفاشها

ابر چشمم باز باریدن گرفت

برده دلها را به عمق چاه غم

می چکاند اشک از چشم غرور

شام تا فجر سحر باید شنید

چلچراغ روشن شبها که بود

پاسدار حرمت خون خدا

ار زمانهایی که می گردد وطن

تا کنون دل بیقراری می کند

از ازل ما بوده و خواهیم بود

لب فرو بندم خموشی بهتر است

 

می نگارم از سواران شهید

از تبار جان نثاران شهید

با حضور هم قطاران شهید

در شمار شب شماران شهید

داستان روزه داران شهید

رفته اند از دست یاران شهید

زنده یاد تکسواران شهید

دیده ام من تیر باران شهید

در رثای سربداران شهید

کوچ دلگیر هزاران شهید

گلشن دائم بهاران شهید

خاطرات پایداران شهید

سجده شب زنده داران شهید

اهتمام پاسداران شهید

بر مدار حق مداران شهید

در هوای بیقراران شهید

تا قیامت وامداران شهید

در حضور یادگاران شهید

شاعر جانباز محمد آقابابایی


برچسب ها: یاد یاران شهید ، شاعر جانباز محمد آقابابایی ،

بســـــم رب الـشـهـداء و صـدیـقـیـن

ســـرود شــــهدای والامقام قـــهرود

از مـــــــا ســـــــــلام و درود بـــــــر

بـر شــــــــــــهدای قــــــــــــــهرود

عـاشــقـم عـاشــقـم عاشــق كـربـلایـم

یـا حسـین یـا حسـین كربلا كن عـطایم

مـصطفی رحـیـمـی عـلی قربـانـیــان

حـسـیـن حبیب زاده شـهـیـدان قهـرمان

دو بـرادر یعــنی دو سـلـیـمـانــی نژاد

بـا حـســیـن راعــی نامـشـان پاینده باد

حـسـیـن نـظـری مـحـمـد خـســـروی

دو شـــــــهـیـد راه تــشــیــع عــلــــوی

مـهـدی صـفـری احـمـد فـرجــی پور

حـســـیـن فـرجـــی عـلـی نـبـئــی پـور

مـهـدی نـویـد و مـنـوچـهـر كـریــمی

گرفتند از خـــدا اجـر و مـزد عـظـیـمـی

نـامـشــــان هـمـیـشـه بلند و جاودانی

عـلـی قـیـومـی بـا حـسـیـن سـلـمـانـــی

جـان دادند به راه حـمایت رهـبـــری

سـهـیـلـی، فـلاحـی، فـتـوت و سـنـجـری

رفتند از خط خون در نزد حـق پنهانی

شـعـبـانـی اكـبـر و سـعـیـد سـلـیـمـانــــی

جانـشـان فـدا شـد‌ در یـاری خـمـیـنـی

ناصر عـبـدی و سـید محـسـن حسـینـی

درود مـــا به دو رزمـنـــــــــده آزاده

سـعـیـد شـعـبـانـی با رضا رحـیـم زاده

مـحـمـد تـراب حـبـیـب زاده فـدا شــد

عـبـاس كـریـمـی مـیـهـمـان كـبـریا شـد

درود مـا بـر آن نـور چـشـم حـزب الله

سـردار لـشـگـر مـحـمـد رســــــول الله

از نام شهادت‌ گردیدند‌ مست‌ و سرخوش

رمضانـعـلی تـپـه با حســیـن د لـخـوش

آواز عـشـقــشـان در بــزم ما افـتــاده

ولـی، مرتـضـائـی، احسان حـبـیـب زاده

جـانشـــان فـدا شـد د‌ر راه د‌یـــن دادار

حســیـن كـیـانـی محمدرضا جـوكــــار

مدال شـــــهادت برایشــــــان ارزانی

سـیـد اسـماعیلی، نبئی، علی رحمـــــانی

می جوشد خونشان دریـاری رهبـری

رضـائـی، صـادقـی بـا احـمـد نـظــــری

مـا جـملـه در راه خـمـیـنـی كـبـیـریــم

می جنگیم می میریم سازش نمی پذیریم

شعر از غلامرضا سازگار


برچسب ها: شهدای قهرود ، شعر شهدا ،

مراجع: سرود شهدای قهرود ،

خسته ام

خویش را شکسته ام

آیه های اشک را اقامه بسته ام

عافیت

التیام زخمهای شهر نیست

چاره ساز این دل شکسته

چست؟

 

خسته ام

خویش را شکسته ام

غیرتم نهیب می زند

.... آه!

 

کاش آخرین ستاره می شدم

در شبی که کاروان سرود خواند

دوست داشتم شبی

در حضور روشن ستاره ها

ناپدید می شدم

دوست داشتم

شهید می شدم

شهید کهتری


برچسب ها: شهید حسین کهتری ، آخرین ستاره ، سفر ،

مراجع: یادمان حسین کهتری ، دانلود ،

سردار علی تبار

شد عاقبت شهید ولایت، علی تبار

آن کس که داشت از علی و آل او تبار

رفت آنکه بود مظهر ایمان و معرفت

رفت آنکه بود پیرو قرآن و هشت و چهار

در راه دین شهید شد آن مرد کم نظیر

مردی که بود جبهه ی حق را طلایه دار

پیوسته بود پیرو رهبر ز جان و دل

جان را نمود در ره جانان خود نثار

در ماه مهر، مهر ولا داشت چون به دل

نوشید شهد ناب شهادت به افتخار

سردار نور بود و نبودش ز شب هراس

جاوید نام اوست به دیوان روزگار

جانباز بی نظیر که در صبر شهره بود

همواره داشت بر لب خود شکر کردگار

تا زنده بود داشت به دل پرتو امید

با یاد دوست داشت در این سالها قرار

فرمانده ای که لرزه بر اندام شب فکند

چون شیر شرزه بود به میدان کارزار

چون لاله خورد خون جگر آن شهید عشق

شد عاقبت به جانب فردوس رهسپار

یادش بخیر شب شکن جبهه های نور

آثار اوست تا که جهان است یادگار

در وصف دوست صائم کاشان سروده است

شد عاقبت شهید ولایت علی تبار

سید علی اصغر صائم کاشانی


برچسب ها: سردار شهید حاج جواد علی تبار ، شعر در وصف شهید علی تبار ،

مراجع: سردار علی تبار ، استاد صائم کاشانی ، بی سر و سامان ،

پنجشنبه 25 فروردین 1390

آیینه های نور

نوع مطلب :اشعار ،

شعر زیر که در قالب چهارپاره سروده شده است، در صفحه9 اولین شماره نشریه سدید - آبان 1386 آموزش و پرورش کاشان به چاپ رسیده است.گفتنی است که این اثر به رزمندگان بسیجی تقدیم شده است:

آییـنه هـای نــورنـد                        لحظه به لحظه یاران

دارند عـزم هجــرت                      از خود به سوی جاناناز چشمه سار قرآن                      رزمنــــــدگـان روانـنــد

از خود خـــــبر ندارند                     ســـازنــده ی جهاننـــد


هرجـــــا که پا گذارند                     آن جـــــا بهشت گردد

در قلــب دود و آتش                      پیــــــــدا بهشت گردد

از رهــــــــــبر خدایی                     کافی است یک اشاره

آن گاه می شکـــوفد                     یک آسمـــــــان ستاره


مانند مــــــــــوج دریا                   پیوســــته در خروشـــند

تا ساحـــــل حقیــقت                  پویا و سـخت کوشــــنددارد لـبـــان آنــــــان                     هر لحظه نام وحـــــدت

زیرا که روزگــــــاری                     نوشیده جــام وحــــدت

مانـع نمی شــناسند                       کـــــوبنده پیش تازنـد

دل های خصم دون را                    پیـوسـته ریش سازنـد

آری ز ابـر رحـــمــت                  پیوسـته نور جـــاریست
 
هر جا نشان مهر است             آن جا خوش و بهاریست!  

- این شعر در سال 1366 توسط آقای احمد فر هنگ سروده شده است.   


مراجع: رزمندگان - سدید کاشان ،

دوشنبه 1 فروردین 1390

یاد شهیدان به خیر

نوع مطلب :شهید در کلام بزرگان ،اشعار ،

آمده از ره بهار، یاد شهیدان به خیر

گشته وطن لاله زار، یاد شهیدان به خیر

تا كه بود سرو و گل، زینت باغ و چمن

برلب هر جویبار، یاد شهیدان به خیر

نغمه مرغان مست، شور دگر داده دست

بر سر هر شاخسار، یاد شهیدان به خیر

عطر گل نسترن، می رسد از هر چمن

می برد از دل قرار، یاد شهیدان به خیر

تا كه بود گل به بار، تا كه بخواند هزار

تا كه بود روزگار، یاد شهیدان به خیر

غنچه گشاید دهن، چاك زند پیرهن

چهره كند آشكار، یاد شهیدان به خیر

فصل شكوفایی است، موسم شیدایی است

جلوه عشق است و یار، یاد شهیدان به خیر

شور شهیدان عشق، مانده به میدان عشق

تا به ابد یادگار، یاد شهیدان به خیر

دست خداوندگار بر ورق روزگار

ثبت كند این شعار، یاد شهیدان به خیر


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات